ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

VÄRDEGRUND OCH MÅL

VÄRDEGRUND

Livskvalitet
Omsorg
Trygghet
Självbestämmande
Engagemang
Närhet

Vi erbjuder personlig assistans på dina villkor, när du behöver assistansen, hur du vill att den utförs och vem du vill ska utföra den.

Verksamheten ska genomsyras av alla människors lika värde.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi ska bedriva en verksamhet med god kvalitet - ge stöd och assistans utifrån beslut och den assistansberättigades självbestämmande och individuella  behov så att goda levnadsvillkor tillförsäkras. 

Vi ska vara en god arbetsgivare genom trygga anställningsavtal, god arbetsmiljö och kompetensutveckling.
VARDEGRUND OCH MALVARDEGRUND OCH MAL
VARDEGRUND OCH MAL
VÄRDEGRUND OCH MÅL