ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

- KOOPERATIVET STÅR FÖR DET JAG KALLAR FÖR PERSONLIG ASSISTANS

MEDLEMMAR BERATTARMEDLEMMAR BERATTAR
MEDLEMMAR BERATTAR
MEDLEMMAR BERÄTTAR
- Jag är medlem hos Lotsen sedan 2004. Jag valde Lotsen, eftersom de inte är så stora som andra assistansanordnare. Det gör att omhändertagandet känns väldigt personligt och familjärt.
Mina assistenter och Lotsen tillgodoser mina dagliga personliga behov på ett professionellt, transparant och värdigt sätt. 

Assistansen genom Lotsen gör att jag fått en stor del av min livskvalitet tillbaka eftersom jag, trots mina handikapp, är delaktig i de flesta besluten.

Genom att jag kan vara brukare och arbetsledare kan jag, trots hjälpbehov, själv bestämma och påverka min vardag och vara delaktig i hur min assistans utformas. 

Det underbara med insatsen av mina assistenter och Lotsen är att mitt liv inte präglas rent av ett schema. Det finns fortfarande utrymme för min spontanitet. 

Kristina Ostermann