ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

KVALITET

Vi ska bedriva en verksamhet med god kvalitet - ge stöd och assistans utifrån beslut och den assistansberättigades självbestämmande och individuella behov så att goda levnadsvillkor tillförsäkras.

Vi har god erfarenhet av personlig assistans då verksamheten har funnits i snart 20 år. Personalen på kontoret har både privata och yrkesmässiga erfarenheter av yrket personlig assistans, samt en mångårig kunskap i de administrativa arbetsuppgifterna.

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans. Tillståndet avser assistans både till barn och vuxna.

Vi erbjuder genom IfA, intressegruppen för assistansberättigade, en enkät varannat år där du svarar anonymt, om hur väl Kooperativet Lotsen uppfyller dina önskemål om en god assistanskvalitet.