ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

KOOPERATIVET LOTSENS BAKGRUND OCH ORGANISATION

BAKGRUND

Året var 1994.

I Nässjö fanns åtta ungdomar med olika funktionsnedsättningar och deras föräldrar. De kände varandra genom att de var medlemmar i Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Information och diskussion om lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som skulle komma, var ofta samtalsämnet när de möttes. Syftet med lagen var att människor med funktionsnedsättningar skulle få det stöd som behövdes för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Ungdomarna och deras föräldrar ville lära sig så mycket som möjligt om grunderna i LSS lagen och hur den skulle påverka livet på olika sätt. Därför söktes medlemsskap i Kooperativet Olja i Jönköping för att där tillsammans med andra få stöd och hjälp. 

Tanken på att bilda ett eget kooperativ i Nässjö mognade fram och den 1 augusti 1995 startades Kooperativet Lotsen - en ekonomisk förening utan vinstintresse.

L=Livskvalite  O=Omsorg  T=Trygghet  S=Självbestämmande  E=Engagemang  N=Närhet
De orden skulle komma att prägla vad ungdomarna och deras föräldrar önskade i livet.

Kooperativets grundtanke lever vidare, idag som del i verksamhetens värdegrund.

ORGANISATION

Vi är en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse och har sedan 24 feb 2012 tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans.

Våra medlemmar är barn och vuxna med beslut från lagen (1993:387)om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB.

Vi har idag 18 medlemmar och ca 110 anställda personliga assistenter och arbetsledare. 

Vi har avtal med Kooperationernas Förhandlingsorgan (KFO) och är anslutna till kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet, för anställda inom personlig assistans.

Kooperativet Lotsen organisation består av:

  • Medlemmar
  • Styrelse
  • Verksamhetsansvarig
  • Administration
  • Arbetsledare
  • Personliga assistenter
KOOPERATIVET LOTSENS BAKGRUND OCH ORGANISATIONKOOPERATIVET LOTSENS BAKGRUND OCH ORGANISATION
KOOPERATIVET LOTSENS BAKGRUND OCH ORGANISATION
KOOPERATIVET LOTSENS BAKGRUND OCH ORGANISATION