ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

ARBETSLEDARE

Du har själv möjlighet att vara arbetsledare i din grupp eller lämna det uppdraget till en annan person. Arbetsledaren har bl.a. till uppgift att ha en översyn av arbetsgruppen så att arbetsbeskrivning och genomförandeplan följs, samt att assistenterna har en god arbetsmiljö. Arbetsledaren genomför årliga löne - och utvecklingssamtal och går igenom årlig checklista angående arbetsmiljön, tillsammans med arbetsgruppen.

Arbetsledaren är en viktig länk mellan arbetsgruppen och kontaktpersonen på kontoret.
ARBETSLEDAREARBETSLEDARE
ARBETSLEDARE
ARBETSLEDARE

EN ARBETSLEDARE BERÄTTAR

"Jag är arbetsledare åt våran son David och har varit det i 15 år. Min roll som arbetsledare innebär flera delar: att samordna den personliga assistansen så att David får leva sitt liv med goda levnadsvillkor. Att tillsammans skapa en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt, så att brukaren känner trygghet. Att assistenterna känner att de gör ett meningsfullt arbete, samt att leda och fördela arbetet både praktiskt och administrativt. 

Kooperativet Lotsen har gett mig förmånen att gå på många utbildningar under årens lopp, bl.a utbildning i arbetsledarrollen, konflikthantering, LSS, arbetstidslagen, kontakt med myndigheter, tystnadsplikt, administrativ utbildning, datakunskap, schemaläggning m.m. Jag känner också att jag får det stöd som behövs för att sköta min uppgift som arbetsledare. Min arbetsgivare är alltid lätta att nå dygnet runt och ger hjälp och stöd, både internt eller externt.

Det jag tycker är mest vädefullt är att kunna skapa en miljö där David mår bra och känner trygghet med sin assistans och assistenterna känner sig behövda i arbetet. En personalgrupp som också är lyhörda för varandra och som kan "ge och ta" utan egen vinning, ger en trygg grupp som är öppna och litar på varandra."

Wivi-Anne Tavasz