ANORDNARE AV PERSONLIG ASSISTANS
KOOPERATIVET LOTSEN GRUNDADES 1995

ARBETA HOS OSS

UTBILDNING

Vanligtvis krävs ingen speciell utbildning för att arbeta som personlig assistent. Den personliga lämpligheten är oftast den som är allra viktigast. Ibland kan dock viss utbildning eller erfarenhet vara viktig eller meriterande, det framgår då i annonsen eller vid anställningsintervjun innan anställning. Kooperativet Lotsen ger introduktionsutbildning till samtliga anställda och arbetar för att varje anställd personlig assistent inom verksamheten ska ha den kompetens som behövs för att goda levnadsvillkor ska tillförsäkras varje medlem.

ARBETA SOM PERSONLIG ASSISTENT

De arbetsuppgifter som en personlig assistans har är inte direkt specificerade i någon lag, men i LSS nämns mål som "kunna leva som andra" och "full delaktighet i samhällslivet". Därför är det i varje enskilt fall det individuella behovet som styr vilken typ av assistans som behövs, hur mycket stöd som krävs och därmed vilka arbetsuppgifter den personliga assistenten får.

Arbetet som personlig assistent innebär att du bidrar till att en annan människas livstillvaro fungerar. Som personlig assistent får du ibland ta initiativ och ibland stå tillbaka. Att arbeta på ett personligt sätt och vara lyhörd utan att ta över och bestämma, är goda egenskaper hos en personlig assistent.
Kennet bild smallKennet bild small
Kennet bild small
Arbetet kräver ansvar, kunskap och professionellt förhållningssätt. Som personlig assistent arbetar du där brukaren befinner sig, det kan te.x. vara i hemmet, på arbetsplatsen, på daglig verksamhet eller i skolan. Men det kan också innebära att följa med på fritidsaktiviteter och resor.

Som personlig assistent utför du ett spännande, omväxlande och viktigt arbete.

KOOPERATIVET LOTSEN ERBJUDER DIG SOM ANSTÄLLD

  • Kollektivavtal - Kooperativet Lotsen sätter trygga anställningssvillkor högt och lyder under kollektivavtalet KfO/Kommunal
  • Årliga utvecklings - och lönesamtal - erbjuds varje år och genomförs av arbetsledaren.
  • Utbildning - du inbjuds till obligatorisk introduktionsutbildning, generella föreläsningar/utbildningar och utbildningar riktade specifikt till din arbetsplats.
  • Friskvårdsbidrag - Kooperativet Lotsen vill främja god hälsa genom årliga friskvårdbidrag.
  • Trivselarrangemang - Kooperativet Lotsen anordnar bl.a. grillfest och julbord.
  • Information - vi ger fortlöpande arbetsgivarinformation, samt aktuell information inom assistansområdet, via Kooperativet Lotsen hemsida och månatliga nyhetsbrev.
  • Kontaktperson - varje medlem i verksamheten har en kontaktperson på kontoret. Kontaktpersonen finns till även för dig som anställd.
  • Närhet - kontoret har goda öppettider och verksamheten har en jourtelefon där någon på kontoret alltid är nåbar då kontoret är stängt.
  • Arbetsmiljö - vi arbetar för att anställda i verksamheten ska ha en god arbetsmiljö.